Jämförelsestudie av Sveriges och Brasiliens grundlagar publicerad av student från universitetet Claretiano

Jämförelsestudie av Sveriges och Brasiliens grundlagar publicerad av student från universitetet Claretiano

Universitetsstudenten Rafael Domingos de Moraes från universitetet Claretiano i staden Rio Claro-SP har genomfört en komparativ studie mellan de fundamentala rättigheterna i den svenska respektive brasilianska konstitutionen. Studien publicerades i universitetets juridiska tidskrift och kan också läsas (på portugisiska) på