Årets Svensk 2024: Luiz Edvino Hedlund

Luiz Edvino Hedlund (andra från vänster) tillsammans med bandet Snus Brothers och vicekonsul Peter Johansson
Luiz Edvino Hedlund (andra från vänster) tillsammans med bandet Snus Brothers och vicekonsul Peter Johansson

Årets Svensk 2024 heter Luiz Edvino Hedlund. Lär känna honom bättre i denna intervju.

1) Berätta gärna lite om dig själv och din personliga historia och din familjs!

Jag heter Luiz Edvino Hedlund, född i Campo Novo/RS, jag har varit pensionerad brandman sedan 2009, gift med Mari Fátima Rosa Hedlund, också pensionär, född i Lagoa Vermelha/RS. 1985 gifte vi oss och började bo i Ijuí, 1987 fick vi vår dotter Caciara Rosa Hedlund som för närvarande är koordinator för IT-sektorn på Unimed Fronteira Noroeste och 1992 fick vi vår son Patrique Rosa Hedlund, för närvarande doktor i redovisningsvetenskap och Administration som arbetar som professor inom området.

Jag är son till Ricardo Magnus Hedlund och Dorvalina Batista Hedlund, Ricardo är son till Luis Nelson Hedlund som är son till Carlos Gustavo Hedlund som är son till Magnus Hedlund som kom från Sverige vid 44 års ålder med sin fru Ana med 42 år, tillsammans med sju minderåriga barn.

Därför, på grund av våra svenska rötter, bestämde jag mig när jag gick i pension för att ägna mig helt åt vårt typiska hus och bevara den svenska kulturen i vår region. Sedan vi kom in i huset 1991 har min fru och barn alltid deltagit aktivt med mycket engagemang och kärlek När vi nått den ålder som krävs för att gå med i dansgrupper, började våra barn delta. Därmed har det svenska kulturhuset blivit en mycket viktig del av våra liv och en som vi känner oss stolta över att representera och bevara våra förfäders kultur.

2) Berätta lite om Svenska Kulturcentrets historia i Ijuí! Hur länge har du varit president?

Jag har varit ordförande för Svenska Kulturcentret i Ijuí sedan 2007. Jag började på kulturcentret 1991, när min familj bjöds in av min kamrat Luis Albino Hammarstron. Typiska huset invigdes den 12 oktober 1996 med syftet att inhysa alla svenskar och deras ättlingar, möjliggöra uttryck för kultur och tradition i olika aspekter: gastronomi, musik, danser, kläder, språk, kulturminne, arkitektur, samt bevarandet av deras bruk och seder, förutom att vara ett landmärke för den etniska gruppen i hela delstaten Rio Grande do Sul och fullt ut tjäna den svenska kulturrörelsens mål, fungera som etniskt högkvarter, kulturcentrum, mötesplats, konstnärlig presentationer, sammankomster och spridning av kulturevenemang som gör historia, svenskt kulturminne känt och bevarat.

1993 skapades den första etniska svenska dansgruppen ”Sweden Dans” (svenska dansare), som 2002 bytte namn till ”Svenska Danser” som porträtterar de olika regionala typerna av svenska folkdanser, med deras typiska kostymer, deras traditioner och seder.

Detta är den enda brasilianska svenska dansgruppen i Latinamerika. I april 2010 bildades barndansgruppen ”Rida Rida Ranka” och i april 2013 startade ungdomsdansgruppen ”Rida Rida Ranka”.

Som president känner jag mig hedrad att leda en institution som strävar efter att bevara och fira vårt lands traditioner, seder och värderingar. Vidare medför rollen som president också betydande ansvar, såsom att leda kulturcentrets verksamhet, koordinera evenemang, etablera partnerskap med andra lokala och internationella organisationer och säkerställa att institutionen fungerar effektivt.

Den här upplevelsen är berikande och jag känner att jag i allt högre grad omfamnar min kultur och mina förfäder, vilket gör att jag kan få kontakt med medlemmar av samhället och andra nordiska familjemedlemmar och bidra till regionens kulturella berikning, utan att låta vårt arv och våra förfäder glömmas bort.

Vicekonsul Peter Johansson framför det Svenska Kulturcentret i Ijuí-RS

 

3) Vilka aktiviteter har centret?

Svenska kulturcentret  utvecklar aktiviteter under Expofest (en årlig mässa som äger rum i oktober) och även en del sociala projekt under hela året. Dessa evenemang involverar typisk gastronomi, danser och kulturellt minne. Ett intressant faktum är att närhelst mässan börjar närma sig, går jag vanligtvis till de mest behövande stadsdelarna och publicerar på sociala medier sökandet efter människor att gå med i hemmalaget, vilket ger möjligheter till alla och särskilt till de mest utsatta vid utvecklingen av vår region. De evenemang som Svenska huset utvecklar, som JIF (International Folklore Day), middagar och presentationer, lockar turister till samhället.

Genom att ge möjligheter att delta i konstnärliga aktiviteter hjälper dansgrupperna till att bryta sociala och ekonomiska barriärer och erbjuda ett utrymme där människor från olika bakgrunder, platser och förutsättningar kan mötas i en välkomnande och inkluderande miljö. Ofta genomför huset och dess dansgrupper program och projekt som specifikt syftar till att möta behoven hos marginaliserade grupper, såsom barn i riskzonen, socialt utsatta ungdomar och äldre människor i isolering.

Ett exempel på ett projekt som tagits fram av grupperna är insamling av mat och filtar på vintern,

I taket på det Svenska Kulturcentret hänger det ett imponerande vikingaskepp

 

4) Hur många medlemmar har ni?

För närvarande har kulturcentret cirka 110 personer, inklusive ättlingar, dansgrupper och volontärer.

5) Hur ser du på framtidsutsikterna för centret?

Som president för Casa Sueca ser jag framtiden med stor optimism och beslutsamhet. Casa Sueca har spelat en viktig roll för att bevara och främja svensk kultur i Ijuí, och jag tror att våra initiativ kommer att fortsätta växa och påverka samhället positivt.

För det första kommer vi att fortsätta att värdesätta våra traditioner och främja kulturevenemang som hyllar det svenska arvet. Vi planerar att utöka vårt kulturella program, inklusive fler workshops och föreställningar som engagerar samhället och utbildar om våra traditioner. Att upprätthålla en stark kulturell identitet är avgörande för vårt uppdrag.

Vi planerar också att utöka våra utbildningsprogram, samarbeta med skolor och andra institutioner för att integrera svensk kultur i skolans läroplaner och erbjuda dans- och historieklasser. Vi vill att den nya generationen ska känna sig kopplad till sina kulturella rötter.

Dessutom kommer vi att söka nya partnerskap med andra kulturorganisationer, både lokala och internationella. Dessa samarbeten kan ge nya idéer, resurser och möjligheter för kulturellt utbyte, vilket ytterligare berikar vår gemenskap som vi redan har med Nordic Collective of Oberá-Argentina.

Vi avser också att modernisera våra anläggningar och resurser, genom att införliva teknologier som kan förbättra upplevelsen för besökare och deltagare. Detta inkluderar allt från förbättringar av vårt fysiska utrymme till att skapa digitala plattformar för bredare räckvidd och engagemang.

Slutligen kommer vi att fortsätta att främja kulturell turism i Ijuí, genom att använda våra evenemang som International Folklore Journey (JIF) för att locka besökare och lyfta fram den kulturella rikedomen i vår region. Detta kommer inte bara att gynna Casa Sueca, utan kommer också att bidra till den lokala ekonomin.

6) Varför är det viktigt för dig att hålla kontakten med dina rötter i Sverige?

Jag ser att det är viktigt för mig att hålla kontakten med mina rötter i Sverige av flera anledningar. För det första berikar det att bevara kopplingen till mitt kulturella ursprung min identitet och ger mig en känsla av tillhörighet, eftersom denna fullständiga hängivenhet till Casa Suéca redan är en del av rutinen under stora delar av mitt liv. Sveriges traditioner, värderingar och berättelser är en integrerad del av vem jag är, och att hålla denna koppling vid liv gör att jag kan hedra och fira mina förfäders arv, eftersom jag sedan jag var liten alltid hört från mina mor- och farföräldrar hur vackra Sverige var.

7) Vilka är centrets utbyggnadsplaner?

Casa Suecas expansionsplaner omfattar kulturell förstärkning, så att vi kan skapa en mer välkomnande miljö för våra besökare, och genom expansion ska vi kunna hålla liv och fira det svenska arvet, lämna ett arv till våra barn och barnbarn, förutom att intensifiera insatserna att främja vår kultur i all verksamhet. Vi avser att utöka våra utbildningsprogram i samarbete med skolor, etablera nya partnerskap med lokala och internationella kulturorganisationer för att berika våra initiativ. Därför är det viktigt att modernisera våra anläggningar för att förbättra besökarnas upplevelse.

8) Varför är detta expansionsprojekt viktigt för ett svenskt företag i Brasilien att stödja?

Expansionsprojektet Casa Sueca är viktigt för ett svenskt företag i Brasilien att stödja eftersom det stärker kulturella och kommersiella band mellan de två länderna, främjar Sveriges positiva image och lyfter fram engagemanget för mångfald och social integration. Detta stöd visar företagens sociala ansvar, förbättrar företagets rykte i det lokala samhället och ger möjligheter till nätverkande och strategiska partnerskap. Dessutom kan investeringar i kultur- och utbildningsinsatser öka konsumentlojaliteten och stärka

företagets varumärkesimage. Att komma ihåg att det är deras förfäders kultur, minnet av ursprungslandet för dessa företag som stärks, förevigas och firas i Brasilien.

Hedlund intervjuades på portugisiska av Peter Johansson. Denna intervju har översatts. 

Årets Svensk 2024

One thought on “Årets Svensk 2024

  • 07/06/2024 at 02:27
    Permalink

    Grattis för utnämelsen och erkännande för det Kiulturella arbetet nsom du G¨r.GRATTIS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *