Behandling av personuppgifter

Denna sekretesspolicy och policy för behandling av personuppgifter gällande Sveriges Generalkonsulat i São Paulo, nedan kallat ”konsulatet”, är utformad för att bekräfta vårt åtagande till den information som samlas in vid registreringen på vår webbplats, på sociala medier eller på fysiska sätt. Denna policy täcker den behandling som konsulatet tilldelar information som kan identifiera användare, oavsett om den samlas in direkt på sin webbplats eller lagras i sina elektroniska databaser med andra insamlingsmedel, till exempel formulär som fyllts i fysiskt eller genom kontakt med vårt callcenter.

Denna policy kan ändras. Därför rekommenderar vi ditt regelbundna samråd. Om konsulatets webbplats när som helst genomför en väsentlig förändring i sättet att använda den personliga information som samlas in, kommer de nya villkoren för integritet och informationssäkerhet att informeras till registrerade användare genom elektronisk kommunikation. För denna policy måste följande överväganden beaktas:

Konsulatet samlar via webbplatsen www.swedeninsp.org.br in personlig information, som kan identifiera användare, när: a) de deltar i våra evenemang; b) när de kontaktar oss via kundtjänstkanalerna c) registrerar sig via ett av våra sociala nätverk, ett fysiskt kontaktformulär eller på vår webbplats.

För varje typ av datainsamling kan olika information begäras, i enlighet med syftet med dess insamling. Således kommer användarna alltid att informeras om de uppgifter som samlas in, oavsett om det är upp till dem att tillhandahålla det eller inte.

Konsulatets webbplats fångar information med hjälp av verktyg som “kakor” (cookies).

All information som samlas in från användare transporteras säkert med hjälp av Internet-standarder för säker trafik.

All information som tillhandahålls av användare kommer att lagras och vi kommer att göra vårt bästa för att upprätthålla konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av den information som tillhandahålls oss.

Endast genom domstols beslut eller i enlighet med gällande lagstiftning kommer informationen från användare som är registrerade i webbplatsmiljön att överföras till tredje part.

Konsulatets webbplats har inget ansvar vid införande av felaktiga uppgifter eller felaktigheter i de personuppgifter som användaren har angett på denna webbplats.

Konsulatet har inte för avsikt att använda kommersiella annonser på andra webbplatser. Vi kan dock samla in och använda information som din IP-adress (Internet Protocol), din ISP (Internet-tjänstleverantör), webbläsaren du använde när du besökte vår webbplats (som Internet Explorer, Chrome eller Firefox), när du besöker och vilka sidor du har besökt på vår webbplats, bara för att göra ditt besök på vår webbplats så produktivt och roligt som möjligt.

Alla användare har rätt att få en kopia av alla personuppgifter som lagras av konsulatet och begära att de tas bort. I det här fallet kommer endast data som är nödvändiga för att följa gällande lagstiftning behållas.

Genom att fortsätta surfa på vår webbplats förklarar du att du är medveten om dessa villkor.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Peter Johansson, peter@swedeninsp.org.br.