Rebecca Beltramo studerar till vardags i Jönköping, men för tillfället befinner hon sig i São Paulo för en fältstudie till hennes C-uppsats kring barn och ungdomars situation i São Paulos kåkstäder.

Syftet med hennes uppsats är att utreda de utsatthetsfaktorer som omgärdar barn och ungdomar som är bosatta i kåkstäder och på gatorna i Brasilien, särskilt i São Paulo. Tanken är att uppsatsen skall identifiera perspektiv på barnens livssituation från dem som jobbar med dem och vidare att upplysa allmänheten och samhället, inklusive i Brasilien, om utmaningar och styrkor i kåkstäderna och på gatan. Det kan handla om t ex fattigdom, sociala, psykologiska och fysiska aspekter som barnen utsätts för. Med utsatthet förstås barn som utsätts för våld, kriminalitet, psykologisk och fysisk sjukdom, droger och saknar tillgång till utbildning.

Uppsatsen kommer att ha en kvalitativ ansats, d v s djupintervjuer kommer att genomföras, kring följande frågor:

Vilka är huvudskälen till att barn lever i utsatthet i São Paulo?
Vilka konkreta åtgärder kan vidtas för att hjälpa barn som lever i utsatthet i staden till ett säkrare liv?

Rebecca söker efter kontakter som arbetar med utsatta barn. Om du känner dig träffad eller känner någon så kan hon nås på mejl: bere1519@student.ju.se.

Vi önskar Rebecca lycka till med uppsatsen!

Fältstudie för kandidatuppsats uppmärksammar barn och ungdomars situation i São Paulo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *