Estados sob jursidição do ConsuladoVårt generalkonsulat är Sveriges officiella företrädare för en mycket stor och betydelsefull del av Brasilien, med ett konsulärt distrikt som sträcker sig från Rio Grande do Sul i söder till Mato Grosso i norr, och däremellan inkluderar delstaterna Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul och São Paulo. Konsulatets kontor ligger centralt i São Paulo, på Alameda Franca 1050 i stadsdelen Jardins.

Vår verksamhet är att officiellt företräda Sveriges och svenskars formella intressen gentemot São Paulo samt de övriga deltstaternas regeringar och deras respektive kommuner. Vi bistår även enskilda medborgare med råd och upplysningar om hur de kan skaffa sig hjälp eller tillvarata sina rättigheter i Brasilien.

I motsatt riktning tar vi även emot förfrågningar från brasilianska allmänheten om allmän Sverigeinformation, uppgifter om hur de kan ansöka om att studera, bo, investera och arbeta i Sverige. Vi tar emot ansökningar om upphålls- och arbetstillsånd i Sverige.

Inom vår jurisdiktion bor det 75 miljoner brasilianare, d.v.s. många gånger fler än hela Sveriges befolkning. Det är onekligen en kommunikationsutmaning att nå ut och markera Sveriges närvaro och dess viktiga ställning i denna stora region, men vår målsättning är att ständigt förbättra Sveriges visibilitet och lokalt bidra till ökad kunskap om samt ökat intresse och förtroende för Sverige.

Tillsammans med Sveriges ambassad, strävar generalkonsulatet i São Paulo efter att komma svenskarna närmare, men också de brasilianare som identifierar sig med Sveriges kultur och de värden landet står för. Vår funktion som bro i det officiella förhållandet mellan länderna beror till stor del på kontakten och närheten till de som är anmälda hos Generalkonsulatet.

Renato Pacheco Neto är generalkonsul och Peter Johansson är vicekonsul.

Generalkonsuler efter 1960

Erik Svedelius
Per-Gunnar Kalborg
Nils Bonde
Barry Bystedt
Renato Pacheco Neto


Vårt team i São Paulo

Generalkonsul: Renato Pacheco Neto [email protected]
Assistent till Generalkonsuln: Danielle van Tongeren [email protected]
Vicekonsul: Peter Johansson [email protected]
Konsulär Assistent: Alexandre Teixeira [email protected]

Vårt team i Brasília

Ambassadör: Karin Wallsteen [email protected]
Ministerråd: Sten Engdahl [email protected]se
Ambassadråd: Jonas Montpaz [email protected]
Tredje Ambassadsekreterare: Niclas Eklind [email protected]

Vårt team i övriga delstater

Fortaleza – Honorärkonsul: Marcos Aurélio Soares de Castro[email protected]
Manaus – Honorärkonsul: Gisélle Vilela Lins Maranhão[email protected]
Recife – Honorärkonsul: Erik Limongi Sial[email protected]
Rio de Janeiro – Honorär generalkonsul: Jan Lomholdt[email protected]
Salvador – Honorärkonsul: Nilo Augusto Moraes Coelho Filho[email protected]