Universitetsstudenten Rafael Domingos de Moraes från universitetet Claretiano i staden Rio Claro-SP har genomfört en komparativ studie mellan de fundamentala rättigheterna i den svenska respektive brasilianska konstitutionen. Studien publicerades i universitetets juridiska tidskrift och kan också läsas (på portugisiska) på denna länk: Estudo comparado de direitos fundamentais – Brasil e Suécia.

Konsulatet tog tillfället i akt och intevjuade Rafael kring detta intressanta initiativ.

Berätta litet om dig själv och vad du gör!

I nuläget studerar jag på det sista året på juristprogrammet. Jag älskar böcker och musik. Närhelst jag kan så har jag en bok i mina händer – det finns inget bättre än att få njuta av en god historia, oavsett om den är påhittad eller inte.

Jag gör praktik på ett advokatkontor i staden jag bor i, Rio Claro, som ligger i delstaten São Paulos inland.

Jag gillar också att undervisa. Det är mycket tillfredsställande att uppleva hur någon förstår ett komplext ämne efter att du förklarat det för hen.

Hur kom det sig att du blev intresserad av Sverige och dess konstitution?

En vacker dag blev jag nyfiken på att lära mig mer om landet och genom mina efterforskningar så uppstod en stor beunadran för landet, dess folk och kultur.

Jag har alltid betraktat mig som en älskare av konstitutioner och grundlagar – det var mitt favoritämne på universitetet – så jag började att fördjupa mina studier om Sverige inom detta område och lärde mig liter mer om landets grundlag och på så sätt växte min beundran för landet ännu mer.

Har du kvar ditt intresse för Sverige? Har du planer på att studera ännu mer om landet?

Ja, intresset har jag kvar. Tack vara resultaten av min studie så har mitt intresse bara ökat ännu mer. Jag har planer på att fördjupa mig inom området genom andra artiklar och examensarbeten. Detta gäller även utanför den akademiska sfären. Så fort jag har möjlighet letar jag mer information om landet som en hobby.

Vilka var de största lärdomarna du fick genom att skriva artikeln?

Den största lärdomen var att jag lärde mig att när det gäller fundamentala rättigheter som uttrycks i grundlagen så är Sverige och Brasilien faktiskt inte så annorlunda. Länderna har en likartad bas, vilket lett till en sammansättning av likartade rättigheter.

En annan intressant punkt är hur konstitutionen respektive grundlagen är organiserad rent praktiskt: där den brasilianska utgörs av ett konsoliderat dokument, där de olika ämnesområdena är fördelade på en rad kapitel och paragrafer, så har man i Sverige fyra olika lagar (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen). Trots denna organisatoriska skillnad, med hänsyn taget till var och ens egenheter, så lyckas båda konstitutionerna uppnå sitt mål – att detaljreglera de grundläggande rättigheterna, oavsett om det rör sig om individuella eller kollektiva sådana.

Anser du att det finns någon specifik reglering i den svenska grundlagen som Brasilien borde implementera?

Personligen tycker jag att, när det kommer till de grundläggande rättigheterna, i och med att Brasiliens konstitution i mycket liknar den svenska grundlagen, bortsett från nämnda egenheter som uppstått av historiska skäl, så vore det det ideala inte att implementera någon specifik reglering utan snarare att handlar det om hur lagen appliceras. Brasilien har stora möjligheter att garantera solida grundläggande rättigheter till sitt folk, såsom vi kan se att det görs i Sverige, men det görs inte av den anledningen att den utarbetade konstitutionen med dess grundläggande rättigheter inte efterlevs eller används på rätt sätt

Saknar du något i den svenska grundlagen, enligt din åsikt?

Jag menar att den borde konsolideras, eftersom den i sin nuverande form består av fyra separata lagstiftningar, för att utgöra en bättre sammansättning av de grundläggande rättigheterna. Men å andra sidan så är orsaken till dess uppbyggnad att finna i historisk-kulturella skäl. Vad det gäller dess innehåll så anser jag att den redan innehåller de nödvändiga grundläggande rättigheterna och att den är brett tillämpbar – i det stora hela kompatibel med och en återspegling av sin befolkning.

Har du besökt Sverige någon gång?

Nej. Min dröm är att få besöka landet och få direktkontakt med allt jag lärt mig.

Vad har du för framtidsplaner?

Efter att jag avslutat mina universitetsstudier detta år så har jag för avsikt att verka som advokat under en tid och på samma gång påbörja mina magisterstudier inom konstitutionell rätt och att undervisa inom ämnet på institutioner i regionen.

Längre fram skulle jag vilja ge mig på antagningsproven för offentlig anställning inom det juridiska området och till slut genomföra mina doktorandstudier. Allt detta parallellt med forskning och publicerande av akademiska artiklar, som har vuxit fram till att bli en av mina verkliga passioner.

Jag skulle även vilja lära mig så mycket som möjligt om världen och dess olika kulturer.

Konsulatet tack för intervjun.

Intervjun genomfördes på portugisiska och har sedan översatts till svenska. Den ursprungliga texten är och förblir den portugisiska.

Jämförelsestudie av Sveriges och Brasiliens grundlagar publicerad av student från universitetet Claretiano

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *