I början av mars offentliggjorde CISB (Svensk-Brasilianska Centret för forskning och innoation), CNPq (ett ledande statligt brasilianskt forskningsstödsinstitut) och SAAB underskriften av ytterligare ett samarbetsavtal som har som mål ett forskarutbyte. Händelsen utgör ett nytt kapitel i samarbetet mellan de tre institutionerna, som redan lett till en lång rad framgångsrika projekt särskilt inom flygindustrin.

Det nya avtalet, som gäller t o m 2023, kommer att erbjuda stipendier för doktorandstudier och post doc med ett års längd.

“När vi började detta samarbete 2012 var vi tvunga att besöka universiteten för att informera studenter och lärare om stipendieprogrammet. På den tiden var Sverige ett okänt alternativ för akademiska utbytesstudier”, berättar Alessandra Holmo, chef på CISB.

Genom åren har samarbetet förstärkts ytterligare. Det blir inte minst tydligt när man konstaterar hur många sammankopplade forskningsgrupper det redan finns. “Med det uppbyggda forskningsnätverket har antalet ökat påtagligt och så även kvaliteten på de projektförslagen. I nuläget ser vi en stor utmaning i att göra urvalet av projekten, så väl som påverkan på samarbeten inom P&D&I mellan länderna”, säger en glad Alessandra. “Den första enade stipendieutlysningen från CNP-CISB-SAAB kommer att göras redan under det första halvåret”, bekräftat hon.

På den svenska sidan är optimismen också påtaglig. Magnus Ahlström från SAAB, berömmer ingenjörskunnandet inom flygindustrin i de båda länderna. “Genom att samarbeta med varandra kan vi dela kostnader, intelligent personal och finna synergier mellan länderna samt kommersiell och militär flygindustri, förutom lösningar för andra industrier som fordonsindustrin, gruvindustrin, tillverkningsinudstrin m fl”, säger han.

Källa: cisb.org.br

Artikeln har översatts till svenska från portugisiska. Originaltexten förblir den portugisiska.

CISB och SAAB offentliggör fortsatt samarbetsavtal med CNPq