En gång per år skickar Pensionsmyndigheten ut levnadsintyg per post till de pensionärer som erhåller svensk pension. Levnadsintyget skall signeras och eventuella nya adressuppgifter anges på formuläret. Därefter skall levnadsintyget personligen visas upp tillsammans med giltig legitimation för myndighet som intygar att personen är vid liv. I Brasilien kan antingen ambassaden, konsulaten eller Skandinaviska kyrkan göra detta intygande, men Pensionsmyndigheten accepterar även intygande som gjorts av notarie (cartório), INSS eller polismyndighet. Det stämplade levnadsintyget skall skickas till Pensionsmyndigheten med post eller e-post till lev@pensionsmyndigheten.se (för de som minst en gång tidigare lämnat intyg per post).

Nytt för 2017 är att levnadsintyget även kan lämnas online på pensionsmyndigheten.se för de som innehar svenskt bank-id.

Pga den brasilianska poststrejken var det många som i år erhöll levnadsintyget sent. Bra att känna till är därför att det är möjligt att ladda ner formuläret i pdf, fylla i sina uppgifter och skicka in – även om originalet av någon anledning skulle ha förkommit.

 

Levnadsintyg – nyheter 2017