Konsulatet genomförde under det andra halvåret 2017 en serie föredrag på universitet i São Paulo . Under september månad hölls en presentation under “Europadagarna” på den juridiska fakulteten vid delstatsuniversitetet USP med temat “Implementeringen av EU:s globala strategi och det strategiska partnerskapet EU-Brasilien: Fokus på Sverige” efter en inbjudan från professor Kirstyn Inglis på IRI-USP.

Under den sjätte upplagan av “Innovationsveckorna Sverige-Brasilien” bjöds konsulatet in för att tala om högskolestudier i Sverige och svensk industri på FAAP under roadshowen “Studera i Sverige”, som organiserades av Svensk-Brasilianska Centret för Forskning och Innovation (www.cisb.org.br).

Föredragsserien avslutades i oktober med temat “Relationerna mellan Brasilien och EU: utmaningar och perspektiv” på FECAP tillsammans med Tysklands generalkonsulat på inbjudan från professor Marília Pimenta.

Konsulatet genomför föredragsserie på universitet