Rådgivare Roberto Koga, generalkonsul Renato Pacheco Neto, ordföranden för den regionala arbetsdomstolen i Campinas Fernando da Silva Borges, vicekonsul Peter Johansson och regionale arbetsåklagaren Ronaldo José de Lira

Ordföranden för den största regionala arbetsdomstolen i Brasilien belägen i Campinas, Fernando da Silva Borges, tog idag emot generalkonsul Renato Pacheco Neto och vicekonsul Peter Johansson tillsammans med den regionale arbetsåklagaren Ronaldo José de Lira för fortsatt dialog kring samarbetet mellan organisationerna inom sociala frågor, aktiviteter mot barnarbete och institutionellt utbyte mellan länderna.

Under mötet bekräftades det officiella deltagandet av en brasiliansk delegation innehållande bl a statsåklagaren för arbetsfrågor Ronaldo Curado Fleury vid Global Child Forum i Stockholm i början av april månad. Konsulatet föreslog även en serie besök av myndigheter och organisationer under dagarna i Sverige.

Arbetsdomstolen och åklagarmyndigheten i Campinas fördjupar samarbete med Sverige