Den 14 december genomförde Team Sweden tillsammans med representanter för de svenska företagen i Brasilien ett uppföllningsmöte med borgmästare João Doria och hans stab på sätet för staden São Paulo. Mötet var det andra under 2017 och målet var att genomföra en uppföljning av det första mötet i november månad. Även detta möte var resultatrikt.

Arbetsgrupper skapades inom olika fokusområden såsom transporter och urban mobilitet, innovation och teknologi osv. Under januari 2018 är tre mötet i dessa arbetsgrupper redan inbokade samt ytterligare ett möte lett av borgmästare Doria i mitten av månaden. Målet med mötena är att finna samarbetspunkter mellan Team Sweden i Brasilien och de svenska företagen å ena sidan och São Paulos kommun å den andra sidan.

Team Sweden genomför uppföljningsmöte med borgmästare Doria i São Paulo