Under den 4 och 5 december genomförde löjtnant Alexandre Ferelli och Carlos Rafael Leonardo som representanter för staden Maringás Handelskammare och brandförsvar Västerås på ett officiellt besök.

Besökarna mötte bland annat Mälardalens Handelskammare, Länsstyrelsen, Mälarenergi samt företaget X-Innovations och Mälardalens Brandförbund. Målet med besöket var att genomföra diskussioner om samarbete mellan institutionerna och att öka kunskapen om tillgängliga innovativa teknologier i Sverige. Maringá söker speciellt efter miljö-, flygplats- och brandteknologi i nuläget.

Besöket organiserades av svenska generalkonsulatet i São Paulo.

Representanter från Maringá besöker Västerås