Översättare och tolkar

I Brasilien finns för närvarande inte någon auktoriserad översättare (”tradutor público/juramentado”) eller tolk för svenska språket eftersom det finns för få svenskspråkiga i landet. Det finns däremot möjlighet att utse en s.k. ad-hoc översättare för den aktuella översättningen hos den brasilianska motsvarigheten till Kommerskollegiet (”Junta Comercial”) i den aktuella delstaten (t ex JUCESP för São Paulo). Ad-hoc översättningar är giltiga för alla rättsliga ändamål i enlighet med brasiliansk lagstiftning. Ett av villkoren för att kunna nomineras till en ad-hoc översättare är att översättaren är brasiliansk medborgare.

Det tar ca 3-4 veckor att få en ad-hoc översättning publicerad och av den anledningen bör därför en översättning planeras minst en månad innan den faktiskt ska användas. Kommerskollegiet tar ut en avgift för handläggningen och till denna tillkommer översättarens kostnad. För mer information kring nominering av en ad-hoc översättare vänligen kontakta respektive översättare nedan.

Om översättningen är brådskande så är det även möjligt att mot avgift bestyrka en översättning hos ambassaden eller generalkonsulaten i São Paulo och Rio de Janeiro. Detta bestyrkande accepteras dock inte alltid av alla brasilianska myndigheter, universitet eller offentliga organ. Ansvaret för att kontrollera acceptansen av översättningen hos den aktuella myndigheten ligger hos den enskilde. Ingen återbetalning medges för det fall att den bestyrkta översättningen inte accepteras av myndigheten.

Översättning av svenska körkort kan göras direkt på ambassaden eller generalkonsulatet, utan att en fristående översättare behöver anlitas.

Vänligen observera att dessa översättare inte på något sätt är anställda av konsulatet, varför kontakt och avtal om pris för arbetet helt sköts av den intresserade.

Översättningar från portugisiska till svenska bör göras av i Sverige auktoriserad översättare. För mer information se Kammarkollegiets webbsida.

Översättare och tolkar

SÃO CARLOS

Stefan Johansson (kan ej nomineras ad hoc)

Tel. + 55 44 99776 3322 (Whatsapp/Telegram)

E-mail: [email protected]

BRASÍLIA

Karin Ekström (ad hoc)

Cel. +46 761 08 42 43 (WhatsApp)

E-mail: [email protected]

RIO DE JANEIRO

Anna Nyström (ad hoc)

Tel. +55 21 2554-9042, mobil +55 21 98301-3999

E-mail: [email protected]