Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen,
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Vänligen notera att svenska medborgare som är födda i utlandet och aldrig varit bosatta/folkbokförts i Sverige inte har rösträtt i valet till Europaparlamentet.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dublettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler. Utskrift av dublettröstkort kommer att vara möjlig på generalkonsulatet i São Paulo.

Förtidsröstningen får börja 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Brevrösta från utlandet
Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen, d v s tidigast den 11 april. Röster som skickas tidigare än detta datum blir ogiltiga. Brevrösten får inte postas från Sverige.

För att brevrösta behöver du ett särskilt material och två vittnen (behöver inte vara svenska medborgare). Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn. Om du saknar din röstkort kan konsulatet skicka dig ett dublettröstkort i pdf-format via mejl, som du sedan skriver ut och lägger med i kuvertet.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat.

För ytterligare information om hur du röstar från utlandet se Valmyndighetens hemsida.

Tider för förtidsröstning i Brasilien

Generalkonsulatet i São Paulo
Alameda Franca 1050, Conjunto 32, 3 andar, Jardim Paulista
Tel (11) 4130 3200, contato@consuladosueciasp.org.br

Måndag 6 maj: 10:30-12:30 och 14:00-16.00
Tisdag 7 maj: 10:30-12:30 och 14;00-16:00
Onsdag 8 maj: 10:30-12:30 och 14:00-16:00
Torsdag 9 maj: 10:30-12:30 och 14.00-20:00
Fredag 10 maj: 10:30-12:30

Ambassaden Brasilia, Setor de Embaixadas Sul, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 29. Tel (61) 3442 5200, ambassaden.brasilia@gov.se

Måndag 6 maj: 14:00-16:00
Tisdag 7 maj: 14:00-16:00
Onsdag 8 maj: 14:00-16:00
Torsdag 9 maj: 14:00-20:00
Fredag 10 maj: 10:00-12:00

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro
Praia do Flamengo 344, 9 andar
Tel (21) 3852 3143, contato@consuladosueciario.org.br

Måndag 6 maj: 14:00-16:00
Tisdag 7 maj: 14:00-16:00
Onsdag 8 maj: 14:00-16:00
Torsdag 9 maj: 14:00-20:00
Fredag 10 maj: 10:00-12:00

Honorärkonsulaten i Recife, Fortaleza och Salvador kommer endast att ha material att tillhandahålla för brevröstning.

Honorärkonsulatet i Fortaleza
Rua Rocha Lima 371, Joaquim Távora
Tel (85) 3242 0888, consulado@emitrade.com.br

Konsulatets öppettider 14:00-17:00

Honorärkonsulatet i Manaus
Av. Prof. Nilton Lins 3259, Parque das Laranjeiras
Tel (92) 3463 2005, consuladodasueciaemmanaus@gmail.com

Konsulatets öppettider: måndag-fredag 08:00-12:00, 13:00-17:00

Honorärkonsulatet i Recife
Rua Cardeal Arcoverde 127, Graças
Tel (81) 3423 8805, assistenteconsular.suecia.recife@lsra.adv.br

Konsulatets öppettider: måndag-fredag 08:00-12:00

Honorärkonsulatet i Salvador
Av. Mario Leal Ferreira 500, Bonocô
Tel (71) 3380 4001, diretoria@sanave.com

måndag-fredag 08:00-12:00, 14:00-18:00

Röstning i EU-valet 2019