Konsulatet tar endast emot betalningar via Pix till [email protected] eller en identifierad bankinbetalning till följande konto:

Santander – Banco 033
Kontor: 3409
Konto: 13011180-7
CNPJ: 05.525.171/0001-58

Insättningen måste vara genomförd åtminstone en (1) bankdag innan upphämtning kan ske alternativt gjord med direktöverföring (TED).

Vänligen skicka kopia på kvittot via mejl för att vi skall påbörja utställandet av dokumentet samt tag med kvitto på gjord betalning vid upphämtningstillfället.

Vi tar inte emot checker.

Expeditionsavgifter fr o m 1 maj 2021

Om vi har kommit överens om att skicka dokumentet via post till dig så skall kostnaden för porto med SEDEX läggas till betalningen. Det är inte möjligt att få pass eller vissa andra dokument skickade med post.